IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Veziva - Polivinil acetat

Proizvodi
str VILUMIN 10
PVAc (polivinil acetat) homopolimer- vezivo za lepkove
kao MOWILITH DH 50
Pakovanje: 1000 kg tank / 130 kg bure

 
str VILUMIN 10 PB
PVAc (polivinil acetat) homopolimer sa plastifikatorom- vezivo za lepkove
Pakovanje: 1000 kg tank / 130 kg bure

 
str VILUMIN 28
Vam/VeoVa, polivinil acetat kopolimer - vezivo za unutrašnje disperzne boje
kao MOWILITH 21
Pakovanje: 1000 kg tank / 130 kg bure

 
str VILUMIN 30
Vam/VeoVa, polivinil acetat kopolimer - vezivo za disperzne spoljašnje boje
kao MOWILITH 21
Pakovanje: 1000 kg tank / 130 kg bure

 

Copyright: lghemija.rs