IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Antipenušavac

Proizvodi
str ANTIPENUŠAVAC B10
antipenušavac
Silikonski antipenusavac u vodenoj emulziji
Pakovanje: 50 kg

 

Copyright: lghemija.rs