IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Dispergatori

Proizvodi
str POLIDISP 35A
dispergator
amonium poliakrilat
Pakovanje: 25\30\200kg

 

Copyright: lghemija.rs