IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Biocidi

Proizvodi
str PROMEX™ CMT1.5SF
Biocid za zaštitu gotovog proizvoda
CMIT/MIT in-can biocid. PROMEX™ CMT1.5SF je pogodan za konzervaciju širokog opsega industrijskih proizvoda uključujući detergente, emulzije polimera i ostale industrijske proizvode na bazi vode. Najveću efikasnost i stabilnost pokazuje u pH opsegu od 2 – 8. Opseg doziranja je od 0,05 do 0,1% računato na ukupnu težinu konačnog proizvoda.
Pakovanje: 25 kg

 

Copyright: lghemija.rs