IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Celulozna vlakna

Proizvodi
str TECHNOCEL 40
celulozna vlakna
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str TECHNOCEL 75
celulozna vlakna
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str TECHNOCEL 150
celulozna vlakna
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str TECHNOCEL 500-1
celulozna vlakna
Pakovanje: Vreća 10 kg

 
str TECHNOCEL 1000-1
celulozna vlakna
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str TECHNOCEL 1004-3N
celulozna vlakna
Pakovanje: Vreća 15 kg

 
str TECHNOCEL 1004-7N
celulozna vlakna
Pakovanje: Vreća 12,5 kg

 
str TECHNOCEL 2500
celulozna vlakna
Pakovanje: Vreća 20 kg

 

Copyright: lghemija.rs