IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Fileri

Proizvodi
str IOTALK No. 25
Pakovanje: 25 kg

 
str IOTALK No. 30
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IOTALK PPL
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IOCAL 5C
Pakovanje: Vreća 25 kg

 

Copyright: lghemija.rs