IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Stearati

Proizvodi
str KEMILUB EZ
cink stearat
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str KEMILUB EZ-L
cink stearat
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str KEMISTAB EC
kalcijum stearat
Pakovanje: Vreća 25 kg

 

Copyright: lghemija.rs