IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Aditivi

Proizvodi
str NATRIJUM HEKSAMETAFOSFAT 68%
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str HOSTAPUR OSB
penušavac
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str KALCIJUM FORMIJAT
Pakovanje: Vreća 25 kg

 

Copyright: lghemija.rs