IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Pigmenti Praškasti

Proizvodi
str TITAN DIOKSID RUTIL 698
titan dioksid
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IRON OXIDE BLACK S318
crni oksid gvožđa
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IRON OXIDE BLACK S330
crni oksid gvožđa
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IRON OXIDE BROWN S660
braon oksid gvožđa
tamnijo braon praškasti pigment
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IRON OXIDE RED S110
crveni oksid gvožđa
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IRON OXIDE RED S130
crveni oksid gvožđa
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IRON OXIDE RED S222
crveni oksid gvožđa
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str IRON OXIDE YELLOW S930
gvožđe oksid (prah)
Praškasti pigment, oker
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str IRON OXIDE YELLOW S960
gvožđe oksid (prah)
Praškasti pigment, kajsija
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str PIGMENT HROM ŽUTI 502
hrom oksid žuti
Pakovanje: Vreća 20 kg

 
str PIGMENT MOLIBDAT ORANŽ 207
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str PIGMENT MOLIBDAT CRVENI 307
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str ULTRAMARIN BLUE U04
plavi praškasti pigment
Pakovanje: Vreća 25 kg

 
str CHROME OXIDE GREEN SGC-M
zeleni pigment
Zeleni praškasti pigment, oksid hroma, mikronizirani
Pakovanje: Vreća 25 kg

 

Copyright: lghemija.rs