IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine i aditivi za industriju prehrane
 
Sirovine i aditivi za industriju prehrane
Mlekarstvo - Testovi
Mlekarstvo - Analizatori mleka
Mlekarstvo - Sirila
Ostali aditivi
Drugi dodaci
Pomoćna sredstva
Hemikalije za tretman vode
Mlekarstvo - Analizatori mleka

Proizvodi
str MILKANA SUPRIOR
Analizator mleka
Proizvođač MAYASAN A.S. iz Turske. Za merenje 6 parametara u mleku za 90 sekundi. Masti, suva materija bez masti, gustina, dodata voda, tačka mržnjenja, proteini.
Pakovanje: kutija

 
str MILKANA EXPRESS PLUS
Analizator mleka
Proizvođač MAYASAN A.S. iz Turske. Za merenje 8 parametara u mleku za 30 sekundi. Masti, suva materija bez masti, gustina, dodata voda, tačka mržnjenja, proteini, laktoza, provodljivost.
Pakovanje: kutija

 
str MILKANA MULTI –TEST
Analizator mleka
Proizvođač MAYASAN A.S. iz Turske. Za merenje 10 parametara u mleku za 45 sekundi Masti, suva materija bez masti, gustina, dodata voda, tačka mržnjenja, proteini, laktoza, provodljivost, pH, temperatura.
Pakovanje: kutija

 

Copyright: lghemija.rs