IPSC
KATALOG PROIZVODA - Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
 
Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu
Veziva - Polivinil acetat
Antipenušavac
Dispergatori
Biocidi
Celulozna vlakna
Fileri
Stearati
Aditivi
Arome
Pigmenti Praškasti
Koloranti
Epoksidni sistemi
Epoksidni sistemi

Proizvodi
str Epoksidne smole
Pakovanje: 200 kg

 
str Utvrđivači
Pakovanje: 200 kg

 

Copyright: lghemija.rs